CONNECTA'T AMB NOSALTRES

Els nostres serveis per a

GRANS CONSUMIDORS

Serveis energètics enfocats a l'optimització del subministrament elèctric, solucions alternatives de contractació d'energia i autoconsum.

Àrees de coneixement

SOLUCIONS PER IMPULSAR LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA

cartera de serveis

OPTIMITZACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT REDUCCIÓ DE COSTOS

Transició energètica cap a nous models de subministrament d'energia 100% renovables

La transició energètica cap a un model que cobreixi la demanda final 100% amb renovables és urgent i ineludible i una oportunitat per transformar el model econòmic i el teixit productiu a tot el món, especialment en els sectors industrial i comercial.

Acompanyem les empreses en aquest camí i fem que el seu consum energètic sigui més barat i responsable, el que es tradueix en una millor competitivitat i una reducció del seu impacte en el medi ambient.

Pla energètic

Treballem en un estudi energètic de l'empresa, tenint en compte tots els àmbits relacionats amb l'electrificació de la demanda energètica, assegurant que totes les solucions es dimensionin segons les necessitats actuals i futures del consumidor.

Incorporem solucions de recàrrega de vehicles elèctrics i flotes elèctriques amb energia 100% renovable, aprofitant l’energia solar auto generada o emmagatzemada en els propis vehicles, per a les pròpies instal·lacions del client.

Considerem que les solucions integrals per a les empreses,  són les que aporten més beneficis i més rendibilitat.

Autoconsum

L'energia solar fotovoltaica en els esquemes d'autoconsum ofereix interessants rendibilitats. Amb inversió pròpia o a través d'inversors externs donem accés a instal·lacions amb l'última tecnologia.

Treballem de forma personalitzada i amb un gran coneixement del mercat elèctric per oferir les solucions quemillor s’adaptin a cada client i a les seves necessitats: 

 Autoconsum directe

Autoconsum amb diversos consumidors i/o generadors

Solucions alternatives: Instal·lacions en terrenys, marquesines o amb integració arquitectònica.

Emmagatzematge d'energia

Com a especialistes en aquest camp aportem solucions d'emmagatzematge d'energia que s'ajusten a les necessitats de demanda i gestió energètica del consumidor.

Combinat amb plantes d’autoconsum solar, ofereix al consumidor múltiples recursos per optimitzar encara més el seu consum d’electricitat, reduir els costos energètics globals i augmentar la seguretat davant els talls de llum.

PPAs corporatius

És un acord per comprar i vendre electricitat entre un productor d'energia i un consumidor. Tota l'energia que passa per les nostres mans és 100% renovable, com no pot ser de cap altre manera.

S’acorda un preu i volum de lliurament d’energia, la durada de l’acord i una garantia d’energia. L’objectiu és que les dues parts disposin d’estabilitat de preus a llarg termini que faci viable l’operació per ambdues parts.

Connectem i gestionem tota la cadena, des del productor fins al consumidor.

Subministrament elèctric

Saber consumir bé és cada vegada més important i trobar la manera més òptima de subministrar l'energia necessària és essencial per poder estructurar una solució que permeti a les empreses aconseguir estalvis i reduir les seves emissions.

La despesa en consum d’energia és sovint una partida molt elevada, i disposar d’un subministrament d’energia ben estructurat es tradueix en guanys econòmics directes per a les empreses.

Tenim totes les estratègies necessàries per fer-ho realitat.

Els nostres clients

A QUI ENS DIRIGIM?

Grans consumidors d'electricitat en els segments industrial i comercial que vulguin iniciar el seu propi procès de Transició Energètica. Oferim la optimizació del suministrament elèctric, solucions alternativas de contractació d'energia, autoconsum i emmagatzamatge energètic.

Grans consumidors industrials i comercials
Municipis
Polígons i agrupacions industrials
Administració Pública

CONNECTA'T AMB NOSALTRES